Acala USD (AUSD) Stablecoin Trên Polkadot Mất Peg

Aug 14, 2022

Acala đã bị tấn công bởi tin tặc. Các tin tặc đã phát hành hơn 1,2 tỷ AUSD. Đây cũng là lý do tại sao stablecoin mất giá nghiêm trọng.

Hơn 1,2 tỷ AUSD Được phát hành gây mất neo

Theo phát hiện của công ty bảo mật PeckShieldAlert, stablecoin được xây dựng trên hệ sinh thái Polkadot hiện đang mất giá Peg , giảm 30% .

Nguyên nhân của việc mất chốt đột ngột này đã được xác định là do nền tảng Acala gặp phải một cuộc tấn công . Các tin tặc đã phát hành hơn 1,2 tỷ stablecoin này . AUSD đã bứt phá và từng giảm 70% . Acala cho biết một vấn đề cấu hình của giao thức Honzon ảnh hưởng đến AUSD và đã thông qua một cuộc bỏ phiếu khẩn cấp để tạm dừng hoạt động.

Acala USD thuộc dự án Acala Network là một trung tâm tài chính phi tập trung và là quỹ thanh khoản chính trên hệ sinh thái Polkadot.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức:  https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu  | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Foxy

Coincu News

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]