Gần 60% Lượng Điện Được Sử Dụng Khai thác Bitcoin Là Nguồn Năng Lượng Bền Vững

authorHarold
Jul 20, 2022

Theo báo cáo quý 2 năm 2022 mới nhất của Hội đồng khai thác Bitcoin (BMC), gần 60% lượng điện được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các thợ đào Bitcoin.

Gần 60% lượng điện được sử dụng Khai thác bitcoin là nguồn năng lượng bền vững

Trong đánh giá quý 2 về mạng Bitcoin được phát hành vào ngày 19 tháng 7BMC nhận thấy rằng việc sử dụng năng lượng bền vững của ngành khai thác Bitcoin toàn cầu đã tăng 6% so với quý 2 năm 2020 và 2% so với quý 2 năm 2021. Quý 1 2022, đạt 59,5% trong quý gần đây nhất - nói thêm rằng đây là “một trong những ngành bền vững nhất trên toàn cầu”.

Gần 60% lượng điện được sử dụng Khai thác bitcoin là nguồn năng lượng bền vững

Hội đồng quản trị đã quan sát thấy sự gia tăng trong hỗn hợp năng lượng bền vững của các thợ mỏ cũng như sự gia tăng hiệu quả khai thác.

Tỷ lệ băm khai thác BTC trong quý 2 tăng 137% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức sử dụng năng lượng chỉ tăng 63%, chứng tỏ hiệu suất tăng 46%.

Nó cũng cho thấy rằng khai thác BTC chỉ chiếm 0,09% trong tổng số 34,8 tỷ tấn (BMt) ước tính của lượng khí thải carbon toàn cầu và chỉ tiêu thụ 0,15% nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu.

Saylor đã lưu ý trong cuộc họp báo rằng những dự đoán của những người gièm pha Bitcoin về việc sử dụng năng lượng của mạng lưới cho đến nay là không chính xác.

“Mọi người đã dự đoán rằng Bitcoin sẽ sử dụng hết năng lượng trên thế giới trong một thời gian khá dài. Điều đó không xảy ra và nó sẽ không xảy ra vì động lực hiệu quả”.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

CoinCu News

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]