Người Đồng Sáng Lập MakerDAO Đề Xuất Gỡ Chốt DAI-USD

authorHarold
Aug 28, 2022

Christensen, người đồng sáng lập MakerDAO, lập luận rằng “chúng ta phải chọn con đường phân quyền” trong khi thừa nhận giao thức không có khả năng tuân thủ các cơ quan chức năng.

Người đồng sáng lập MakerDAO đề xuất gỡ lỗi DAI-USD 

Trước những suy đoán gần đây về việc tách mã thông báo gốc của nó khỏi USD Coin (USDC) trong bối cảnh xử phạt Tornado Cash, người đồng sáng lập MakerDAO, Rune Christensen đã liên hệ với cộng đồng để làm rõ lý do tại sao DAI thả nổi tự do có thể là lựa chọn duy nhất cho tổ chức tự trị phi tập trung (DAO).

Trong bài đăng trên blog của mình, Christensen đã tiết lộ việc tính toán sai các rủi ro liên quan đến tài sản có trọng số rủi ro (RWA). Anh ấy tuyên bố:

“Cuộc đàn áp vật lý đối với tiền điện tử có thể xảy ra mà không cần thông báo trước và không có khả năng khôi phục ngay cả đối với những người dùng hợp pháp, vô tội. Điều này vi phạm hai giả định cốt lõi mà chúng tôi từng hiểu về rủi ro RWA, khiến mối đe dọa độc tài trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.”

Người đồng sáng lập MakerDAO gợi ý rằng “chúng ta phải chọn con đường phân quyền, như ý định và mục đích của Dai.”

Điều quan trọng cần lưu ý là, theo thống kê của daistats, hơn 50% DAI hiện được thế chấp bằng USDC.

Người đồng sáng lập MakerDAO đề xuất gỡ lỗi DAI-USD 
Dữ liệu đối chứng DAI. Nguồn: Dai Stats

Rune Christensen tin rằng Maker phân quyền sẽ giảm tác động của các cuộc đàn áp lên giao thức tổng thể, nói thêm:

“Lựa chọn duy nhất sau đó là hạn chế bề mặt tấn công bằng cách giảm mức độ tiếp xúc RWA xuống một tỷ lệ cố định tối đa của tổng tài sản thế chấp - điều này yêu cầu thả nổi tự do khỏi USD.”

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

CoinCu News

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]