Uniswap Foundation Được Thành Lập Để Hỗ Trợ Phát Triển Nguồn Mở

authorFoxy
Aug 24, 2022
Uniswap Foundation được thành lập với đa số phiếu ủng hộ sau khi cuộc bỏ phiếu Uniswap kết thúc vào tối ngày 23 tháng 8. Đây là một tổ chức nhằm hỗ trợ phát triển mã nguồn mở và quản trị cộng đồng trong giao thức.

Nền tảng này nhằm mục đích hợp lý hóa quy trình cấp vốn và giảm thiểu xung đột quản trị xung quanh các nhà phát triển, những người hỗ trợ kho bạc cộng đồng của giao thức trong hệ sinh thái Uniswap và hỗ trợ cộng đồng.

Tổ chức đang yêu cầu 74 triệu đô la từ kho bạc DAO, hiện đang nắm giữ hơn 3 tỷ đô la trong UNI , mã thông báo gốc của giao thức. 14 triệu đô la trong quỹ sẽ hỗ trợ nhóm của quỹ và 60 triệu đô la sẽ được sử dụng cho các khoản tài trợ dành cho nhà phát triển .

“Không có tổ chức nào trong hệ sinh thái Uniswap tập trung vào việc giảm thiểu xung đột trong quản trị và đó là một lĩnh vực mà nền tảng sẽ tập trung vào và rất hào hứng để làm việc, (…). Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ có một hệ sinh thái lớn, phát triển mạnh của các tổ chức đang xây dựng, tích hợp và tổ chức các sự kiện hỗ trợ giao thức. ”

Devin Walsh, một thành viên cộng đồng Uniswap, người đã đề xuất nền tảng này cùng với Kenneth Ng, nói với CoinDesk

Các thành viên cộng đồng đã và đang thực hiện các dự án hỗ trợ các nhà phát triển trong hệ sinh thái. Vào tháng 4, Uniswap Labs đã tạo ra một nhóm đầu tư mạo hiểm để tài trợ cho các dự án ban đầu trên giao thức. Một tháng sau, DEX đã vượt qua 1 nghìn tỷ đô la trong tổng khối lượng giao dịch.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức:  https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu  | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Foxy

CoinCu News

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]