NEWS

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp

vn.investing.com5 months agoMarket

04-11, 2022
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 doanh nghiệp
 
DSN
-0.38%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
Loại:
Ngày:
 
Số lượng:
Giá
Giá Trị Điểm:
Đòn Bẩy:
Hoa Hồng:
 
Tạo một danh sách theo dõi mới Khởi tạo Tạo một danh mục đầu tư mới Thêm vào Khởi tạo + Một vị thế khác Đóng
TRA
0.00%
Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
Loại:
Ngày:
 
Số lượng:
Giá
Giá Trị Điểm:
Đòn Bẩy:
Hoa Hồng:
 
Tạo một danh sách theo dõi mới Khởi tạo Tạo một danh mục đầu tư mới Thêm vào Khởi tạo + Một vị thế khác Đóng

Tháng 11/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2021, 2022. Đáng chú ý có DSN (HM:DSN), TRA, PDN và EIC trả cổ tức cao. - CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (Mã GMX): Ngày 15/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện là 9/12/2022.

- CTCP Công viên nước Đầm Sen (Mã DSN): Ngày 16/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là 15/12/2022.

- CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng (Mã LBM): Ngày 16/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 6% (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày thanh toán là 30/11/2022.

- CTCP Traphaco (Mã HM:TRA): Ngày 18/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/11/2022.

- CTCP Cảng Đồng Nai (Mã PDN): Ngày 18/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022 tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày thanh toán là 5/12/2022.

- CTCP EVN Quốc tế (Mã EIC): Ngày 18/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2021 tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày thanh toán là 28/12/2022.

- CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA (Mã VDP): Ngày 29/11/2022 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 15/12/2022.

Xem thêm các bài viết chủ đề cổ tức #lịch chốt quyền nhận cổ tức #cổ tức bằng tiền #doanh nghiệp chia cổ tức cao #cổ tức năm 2022

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Read the full article at vn.investing.com

Latest News

Crypto Chart

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]