NEWS

Phân tích kỹ thuật Bitcoin ngày 16 tháng 9

tapchibitcoin.io21 days agoMarket

16-09, 2022

Bitcoin (BTC) đang có dấu hiệu tăng giá trong ngắn hạn, điều này có thể dẫn đến sự bứt phá lên trên mô hình cái nêm giảm dần hiện tại.

Cái nêm giảm dần

BTC đã giảm kể từ khi đạt mức cao nhất là $ 22.781 vào ngày 13 tháng 9. Phong trào giảm cho đến nay đã dẫn đến mức thấp nhất là $ 19.500 vào ngày 15 tháng 9.

Phần sau của đợt giảm đã được chứa bên trong một cái nêm giảm dần. Cái nêm được coi là một mô hình tăng giá, có nghĩa là sự bứt phá lên trên nó sẽ là kịch bản có khả năng xảy ra nhất.

Ngoài ra, chỉ báo RSI hàng giờ đã tạo ra sự phân kỳ tăng giá (đường màu xanh lá cây). Do đó, một sự bứt phá lên trên cái nêm đang được mong đợi.

Nếu một bứt phá xảy ra, các mức kháng cự gần nhất sẽ là $ 20.760 và $ 21.150, được tạo bởi mức kháng cự Fib thoái lui 0,382 và 0,5 tương ứng.

Biểu đồ BTC/USDT hàng giờ | Nguồn: TradingView

Đếm sóng

Đợt giảm kể từ ngày 13 tháng 9 trông giống như một xung lực giảm năm sóng. Hình dạng của cái nêm chỉ ra rằng đây là sóng chéo khởi đầu hoặc sóng chéo kết thúc.

Do đó, có khả năng mức giảm là sóng A của cấu trúc điều chỉnh A-B-C. Số lượng sóng này cũng phù hợp với các mức đọc từ khung thời gian hàng giờ.

Nếu số lượng sóng là chính xác, thì BTC sẽ bứt phá để hoàn thành sóng B với mục tiêu là vùng kháng cự được nêu ở trên, từ $ 20.760 đến $ 21.150. Sau đó, một đợt sụt giảm khác có thể sẽ xảy ra, hoàn thành sóng C trong quá trình này.

phan-tich-btc

Biểu đồ BTC/USDT hàng giờ | Nguồn: TradingView

Tỷ lệ thống trị của BTC

Biểu đồ tỷ lệ thống trị của Bitcoin (BTCD) đã vẽ ra một triển vọng tăng giá. Tỷ lệ đã bứt phá lên trên đường kháng cự giảm dần được hình thành kể từ tháng Sáu. Những đột phá như vậy thường dẫn đến các chuyển động đi lên.

Hơn nữa, RSI hàng ngày đã tăng lên trên 50 (biểu tượng màu xanh lá cây). Điều này hỗ trợ tính hợp lệ của đột phá. Nếu xu hướng tăng tiếp tục, vùng kháng cự gần nhất sẽ là 43,70%.

Biểu đồ BTC.D hàng ngày | Nguồn: TradingView

Bạn có thể xem giá BTC ở đây.

Disclaimer: Bài viết chỉ có mục đích thông tin, không phải lời khuyên đầu tư. Nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi ra quyết định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư của bạn.

SN_Nour

Theo Beincrypto

Read the full article at tapchibitcoin.io

Latest News

Crypto Chart

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]

( web-v1.13.17-646378946)