NEWS

Xử lý trái phiếu doanh nghiệp: Giải pháp và công cụ

vn.investing.com5 months agoMarket

06-11, 2022

"Nghẽn mạch trái phiếu”, “làn sóng rút tiền ở các quỹ trái phiếu” là những tiêu đề báo đáng lo ngại trong thời gian gần đây.

Theo VNDirect ước tính tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn trong quý 4/2022 đạt mức 58,840 tỷ đồng, giảm 9.1% so với quý trước; tăng gần 88% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ước tính có khoảng 142,200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đã được mua lại.

Trong quý 4/2022, bất động sản tiếp tục là nhóm ngành chiếm tỷ trọng lớn nhất với 34.1% tổng giá trị đáo hạn trái phiếu riếng lẻ trong quý, tương đương 20,071 tỷ đồng, giảm 40.3% so với quý 3; tăng 65.2% so với cùng kỳ.

Nghị định 65 mới về trái phiếu doanh nghiệp: Có thay thế được tín dụng ngân hàng?

Read the full article at vn.investing.com

Latest News

Crypto Chart

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]