Kriptoda En İyi 5 Zincirler Arası Köprü

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.
Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Bu platformların her biri, güvenlik ve güven konularını ele alma konusunda kendine özgü bir yaklaşımla çalışmaktadır. Bu eğilimin, blockchain ölçeklenebilirliği konusundaki ısrarlı zorluklar nedeniyle devam etmesi ve yeni blockchain'lerin, katman-2 ve katman-3 çözümlerinin ve uygulamaya özel blockchain'ler gibi kendi kendine yeten ağların tanıtılmasıyla daha da güçlenmesi bekleniyor. Bu özel ağlar, bireysel veya daha küçük merkezi olmayan uygulama kümelerinin spesifik teknik ve ekonomik ön koşullarını karşılar.

Bununla birlikte, doğası gereği bir sınırlama devam etmektedir: Blockchain'ler doğası gereği birbirleriyle sorunsuz bir şekilde iletişim kurma yeteneğinden yoksundur. Sonuç olarak, blockchain birlikte çalışabilirliği, çok zincirli ekosistemin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için zorunlu bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Blok zincirinin birlikte çalışabilirliğinin kalbinde, akıllı sözleşmelerin diğer blok zincirlerinden veri almasına ve diğer blok zincirlerinden veri iletmesine olanak sağlayan zincirler arası mesajlaşma protokollerinin temeli yatmaktadır.

Ekonomik faaliyetin önemli bir kısmı izole ağlar içerisinde bölümlere ayrılmış halde kaldığından, zincirler arası sağlam birlikte çalışabilirlik çözümlerine olan ihtiyaç giderek daha belirgin hale geliyor. Bu çözümler, birbirine bağlı bir blockchain ağı boyunca hem verilerin hem de tokenlerin güvenli ve kesintisiz hareketini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynuyor.

Ayrıca, zincirler arası birlikte çalışabilirliğin kritik bir bileşeni, tokenlerin kaynak blok zincirinden hedef blok zincirine transferini kolaylaştıran bir altyapı olan çapraz zincir köprüsüdür.

Çapraz Zincir Köprüler Nasıl Çalışır?

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Blockchain evreni, zincirler arası köprülerin olağanüstü yeniliği sayesinde yeni bir birbirine bağlılık çağına giriyor. Bu merkezi olmayan uygulamalar, varlıkların bir blockchain'den diğerine kusursuz bir şekilde aktarılmasını sağlayarak ön plana çıktı. Bunu yaparken, farklı blok zincirleri arasında zincirler arası likidite bağlantılarını oluşturarak tokenların faydasını önemli ölçüde artırırlar. Tipik bir zincirler arası köprünün mekaniği, akıllı bir sözleşme aracılığıyla kaynak zincirindeki tokenların kilitlenmesini veya yakılmasını ve ardından hedef zincirdeki başka bir akıllı sözleşme aracılığıyla tokenların kilidinin açılmasını veya basılmasını içerir.

Genellikle belirli bir zincirler arası mesajlaşma protokolüyle desteklenen token köprüleri, tek ve kesin bir amaç için tasarlanmıştır: tokenların farklı blok zincirleri arasında hareketi. Temelde, bir çapraz zincir köprüsü, bir çapraz zincir mesajlaşma protokolünün dar odaklı bir uygulamasını temsil eder ve sıklıkla iki blok zinciri arasında uygulamaya özel bir bağlantı görevi görür. Bununla birlikte, bu köprülerin çok yönlülüğü temellerin ötesine geçerek, yalnızca token aktarımının ötesine geçen daha kapsamlı zincirler arası işlevsellik sağlar.

Çapraz zincir köprüler, her biri blockchain teknolojisinin faydasını artıran bir dizi uygulama için temel taşı görevi görür:

 1. Zincirler Arası Merkezi Olmayan Borsalar (DEX'ler): Çapraz zincir köprüleri kullanarak DEX'ler, farklı blok zincirleri arasında varlık alışverişini kolaylaştırarak kullanıcılara sunulan likidite ve ticaret seçeneklerini önemli ölçüde genişletebilir.
 2. Çapraz Zincir Para Piyasaları: Bu köprüler, zincirler arası borç verme ve borç alma platformlarının oluşturulmasını güçlendirerek kullanıcılara varlık potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için bir yol sağlıyor.
 3. Genelleştirilmiş Zincirler Arası İşlevsellik: Bazı durumlarda zincirler arası köprüler, daha kapsamlı ve genelleştirilmiş zincirler arası işlevsellik sunmada çok önemli bir rol oynar. Bu, birden fazla blok zincirini kapsayan geniş bir uygulama yelpazesini kolaylaştırma yeteneğini de içerir.

Kripto ortamı olgunlaştıkça ve birlikte çalışabilirliğe olan talep arttıkça, zincirler arası köprüler, blockchain teknolojisinin tam potansiyelini gerçekleştirmek için hayati bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Varlıkların blok zincirler arasında akıcı transferini sağlayarak, merkezi olmayan finansın (DeFi) ve Web3 ekosistemlerinin büyümesini teşvik ederler. Dahası, zincirler arası köprüler kullanıcılara gelişmiş esneklik ve yatırımlarını çeşitlendirme fırsatları sunuyor.

Çapraz Zincir Köprü Türleri

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Çapraz zincir köprüler, gelişen çok zincirli ekosistemin omurgasıdır ve tokenların ve verilerin farklı blok zincirleri arasında geçiş yapması için kanal görevi görür. Bu köprüler, her biri kendine özgü özelliklere sahip üç ana mekanizma tarafından desteklenmektedir:

1. Kilit ve Nane Mekanizması: Bu yaklaşımda, bir kullanıcı tokenleri kaynak zincirindeki akıllı bir sözleşmede kilitler ve bu kilitli tokenlerin sarılmış versiyonları, IOU'lara benzer şekilde hedef zincirde basılır. Süreci tersine çevirmek için, hedef zincirdeki sarılmış tokenlar yakılarak kaynak zincirindeki orijinal koinlerin kilidi açılır. Bu mekanizma esneklikle çift yönlü token transferi sunar.

2. Yanık ve Nane Mekanizması: Kullanıcılar bu mekanizmayı kaynak zincirindeki tokenleri yakarak başlatır ve bunlar daha sonra hedef zincirde yerel tokenlar olarak yeniden basılır (basılır). Belirteçlerin tutarlı bir şekilde hedef zincire özgü olmasını sağlayarak süreci basitleştirir.

3. Kilitleme ve Kilit Açma Mekanizması: Burada kullanıcılar kaynak zincirindeki tokenleri kilitler ve ardından hedef zincirdeki bir likidite havuzundan aynı yerel tokenlerin kilidini açar. Bu tür zincirler arası köprüler genellikle gelir paylaşımı gibi ekonomik teşvikler yoluyla her iki uçta da likidite çeker.

Dahası, zincirler arası köprüler, yeteneklerini isteğe bağlı veri mesajlaşmasını içerecek şekilde genişletebilir. Bu, yalnızca belirteçlerin değil, aynı zamanda blok zincirler arasında her türlü verinin aktarımını da gerektirir. Bu programlanabilir token köprüleri, token köprülemeyi keyfi mesajlaşmayla birleştirerek, tokenlar hedeflerine ulaştığında hedef zincirde akıllı bir sözleşme çağrısı yürütür.

Programlanabilir token köprüleri, gelişmiş çapraz zincir işlevselliği sunar. Köprüleme işlemiyle aynı işlem içinde hedef zincirdeki akıllı bir sözleşmeye token takas etme, ödünç verme, stake etme veya yatırma gibi eylemleri mümkün kılarlar. Bu verimlilik, çok zincirli ortamda çok sayıda karmaşık kullanım senaryosunun kapısını açıyor.

Zincirler arası köprülerin incelemeye değer başka bir yönü de güven minimizasyonu spektrumundaki konumlarıdır. Güvenin en aza indirilme derecesi, hesaplama gideri, esneklik ve genellenebilirlik düzeyine karşılık gelir. Bu yelpazenin daha ilerisinde yer alan çözümler, esnekliğin ve genelliğin azalması pahasına daha güçlü güven minimizasyon garantileriyle karakterize edilir. Bu ödünleşimler, köprünün güvenilirliğini ve güvenliğini güçlendirerek, en üst düzeyde güven minimizasyon güvencesi gerektiren kullanım durumlarına uyum sağlamak için bilinçli olarak yapılmıştır.

Web3'te Zincirler Arası Köprüler Neden Gerekli?

Web3 ekosistemi, çeşitli blok zincirlere ve katman 2 çözümlerine yayılmış merkezi olmayan uygulamalarla (DApp'ler) dolup taşan inovasyonla gelişiyor. Ancak temel bir zorluk devam ediyor; bu blok zincirleri doğal olarak birbirleriyle iletişim kurmuyor. Her zincir, kendi kendine yeten etki alanı içerisinde, protokol tasarımı, para birimi, programlama dili, yönetişim yapısı, kültür ve diğer çeşitli hususları düzenleyen kendine özgü kurallara bağlı kalarak çalışır. Bu bireysellik, zincirler arasında önemli bir iletişim engeline neden olur ve zincirlerin etkileşim ve birleşme kapasitelerini sınırlar. Temelde, blokzincirler arası iletişimin mevcut durumu, genellikle aralarında minimum bağlantıyla, bağımsız olarak çalışan izole ekonomilere benzemektedir.

Çapraz zincirli köprülere olan acil ihtiyaç, basit bir benzetmeyle en iyi şekilde gösterilebilir. Bu blok zincirlerini, her biri farklı güçlere ve kaynaklara sahip ayrı kıtalar olarak hayal edin. A Kıtası bereketli doğal kaynaklara sahipken, B Kıtası tarım için verimli topraklara sahipken, C Kıtası gelişen imalat sanayisi ve yetenekli zanaatkarlarla gelişiyor.

Bu kıtaların verimli bir şekilde bağlantı kurabildiği ve güçlü yönlerini paylaşabildiği bir dünyada müreffeh bir küresel topluluk ortaya çıkıyor. Ancak, farklı ekonomileri arasında nakliye, köprüler, tüneller veya diğer altyapılar aracılığıyla köprü kurma araçları olmadığında bu bölgeler izole kalıyor. A Kıtası gıdaya erişimden yoksun, B Kıtası gıda üretimini optimize etmekte başarısız oluyor ve C Kıtası üst düzey ürünler üretme konusunda yetersiz kalıyor. Sonuç, optimal olmayan bir durumdur.

Yine de alternatifi düşünün; bu ekonomilerin birbirine bağlı olduğu, her bölgenin kendi benzersiz yetkinliğinde uzmanlaştığı ve aynı zamanda ticaret yoluyla tüm dünyanın kolektif zenginliğinden ve yenilikçiliğinden yararlandığı bir dünya. Bu tam olarak blockchain birlikte çalışabilirliği, zincirler arası köprülerin inşası ve Web3 ekosistemi içerisinde birbirine bağlı ekonomilerin yaratılması vizyonudur.

Blockchain'in birlikte çalışabilirliğinin zorlukları teknolojik karmaşıklıkların ötesine uzanıyor. Verilerin, değerin ve varlıkların çeşitli blockchain ağlarında akıcı bir şekilde dolaşabildiği bir dünyanın gerçekleştirilmesini kapsarlar. Güvenli, verimli ve ölçeklenebilir zincirler arası mesajlaşma protokollerinin ve köprülerinin geliştirilmesi bu vizyon için hayati öneme sahiptir.

Kullanıcılara zincirler arası karmaşık alanda rehberlik etmek için, keşfedilmeye değer en iyi 5 kripto köprüsünün bir listesini hazırladık. Seçim kriterlerimiz köprü güvenliği, ağ uyumluluğu, likidite, ücret dinamikleri ve genel kullanıcı odaklı deneyim gibi faktörleri kapsar.

1. LayerZero (ZRO $)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

KatmanSıfır çeşitli blok zincirleri genelinde merkezi olmayan uygulamaların (dApp'ler) geliştirilmesini kolaylaştırmak, karmaşıklıkları çözmek ve hem kullanıcılar hem de dApp'ler için üstün güvenlik standartlarını korurken kesintisiz bilgi alışverişini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

LayerZero'nun Temel Özelliklerine Bir Bakış:

1. Dex Çapraz Zincir: LayerZero ile dApp'ler, birden fazla blok zincirinde merkezi olmayan borsaları (Dex) verimli bir şekilde yürütme kapasitesine sahiptir. Bu özellik, varlıkların çeşitli blockchain ağlarında serbestçe ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesi nedeniyle kullanıcılar ve geliştiriciler için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açıyor.

2. Likiditenin Kilidini Açın: LayerZero yalnızca zincirler arası işlemleri mümkün kılmaz; merkezi olmayan ortamda likiditenin kilidini açar. Kullanıcılar ve dApp'ler, farklı blockchainlerdeki likidite havuzlarına sorunsuz bir şekilde erişebilir ve bunları kullanabilir, böylece daha geniş DeFi ekosisteminin verimliliğini ve akışkanlığını artırır.

3. Çok Zincirli Borç Verme ve Borç Alma: LayerZero'nun öne çıkan yeteneklerinden biri, çoklu zincir ödünç verme ve alma desteğidir. Bu, kullanıcıların çeşitli blok zincirler genelinde geniş bir yelpazedeki borç verme ve borç alma hizmetlerine erişebileceği ve DeFi operasyonlarını sıklıkla kısıtlayan geleneksel sınırları ortadan kaldırabileceği anlamına gelir.

4. Her Varlık için Türevler: LayerZero, dApp'lere neredeyse her varlık için türevler oluşturma yetkisi verir. Bu esneklik, geleneksel sınırlamaların ötesine geçerek, kripto para birimlerinden gerçek dünya emtialarına kadar çok çeşitli varlıkların tokenleştirilmesini ve türevlerinin ticaretini mümkün kılıyor.

5. İşlem Optimizasyonu: LayerZero'nun mimarisi, işlemleri optimize etmek, gecikmeyi en aza indirmek ve blok zincirler arasındaki veri aktarımlarının verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Bu, kullanıcıların zincirler arası işlevselliğin avantajlarından yararlanırken sorunsuz ve hızlı etkileşimler yaşamasını sağlar.

6. Durumu Belirleyin: Blockchain teknolojisinin çok yönlü dünyasında, çeşitli varlıkların ve ağların durumunun belirlenmesi çok önemlidir. LayerZero, dApp'lere birden fazla blok zincirindeki varlıkların ve uygulamaların durumunu verimli bir şekilde izlemek ve yönetmek için araçlar sağlar, böylece sağlam güvenlik ve kesintisiz operasyonlar sağlar.

LayerZero'nun tanıtımı, merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesinde, engellerin yıkılmasında ve farklı blok zincirleri arasındaki etkileşimlerin düzene konmasında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Protokolün Dex Crosschain'den işlem optimizasyonuna kadar uzanan özellikleri, kullanıcılara ve geliştiricilere daha bağlantılı ve çok yönlü merkezi olmayan bir ekosistem oluşturmak için kapsamlı bir araç seti sunuyor. LayerZero, bir blockchain ağı üzerinden verimli bilgi ve değer alışverişini mümkün kılarak, yeni bir DeFi çağını başlatacak, kullanılmayan olasılıkları açığa çıkaracak ve blockchain ortamının büyümesini teşvik edecek.

2. Şekillendirilebilir Finans ($LAYR)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Birleştirilebilir Finans Katman 1 (L1) ve Katman 2 (L2) ağlarını birbirine bağlayan bir köprü görevi gören temel katman olarak duruyor. Ancak iş burada bitmiyor; Composable Finance yalnızca Blok Zincirleri Arası İletişim (IBC) yeteneklerini diğer ekosistemlere genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenin en aza indirildiği birlikte çalışabilirliğin sınırlarını da zorluyor. Bu yenilikçi platform, kullanıcılar için zincirler arası deneyimi soyutlayarak, kullanıcı amaçlarının kesintisiz, zincirden bağımsız olarak yürütülmesini sağlıyor.

1. Şekillendirilebilir Çapraz Zincirli Sanal Makine (Birleştirilebilir XCVM): Composable Finance'in yeteneklerinin merkezinde, güveni en aza indirilmiş zincirler arası yürütmeyi kolaylaştıran bir teknoloji harikası olan Composable XCVM yer alıyor. Kullanıcıların, ister Katman 1'de ister Katman 2'de bulunsunlar, çeşitli blok zincirleriyle etkileşime girmelerini sağlar. Bu çığır açan teknoloji, blok zincirinin kaynağına bakılmaksızın kullanıcı niyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Geleneksel olarak zincirler arası işlemlerle ilişkilendirilen karmaşıklıkları ortadan kaldırarak, kullanıcıların blok zincirini deneyimleme ve etkileşimde bulunma şeklini dönüştürüyor.

2. Yönlendirme Katmanı: Yönlendirme Katmanı, Composable Finance altyapısının ayrılmaz bir bileşenidir ve farklı blok zincirleri arasında kesintisiz veri ve varlık akışını kolaylaştırmaktan sorumludur. Yönlendirme sürecini optimize ederek zincirler arası işlemlerin verimlilik ve hızla gerçekleşmesini sağlar. Bu özellik, platformun zincirler arası yürütmenin karmaşıklığını soyutlama yeteneğinin temelini oluşturduğu için Composable Finance mimarisinde çok önemlidir.

3. Mozaik: Mosaic, Composable Finance'e özgü bir kavramdır ve platform içindeki birlikte çalışabilirlik ve birleştirilebilir öğelerin benzersiz etkileşimini temsil eder. Mosaic, kullanıcılar için zincirler arası deneyimi basitleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli blockchain kaynaklarının ve hizmetlerinin verimli bir şekilde kombinasyonunu sağlayarak deneyimi zenginleştiriyor. Yeteneklerin bu birleşimi, kullanıcıların blockchain teknolojilerinin tüm potansiyelinden yararlanmasına, siloları ortadan kaldırmasına ve daha birbirine bağlı ve çok yönlü bir ekosistemi teşvik etmesine olanak tanır.

4. Parachain: Parachain'ler, Composable Finance'ın temel bir özelliğidir ve çok çeşitli blok zincirlere erişim sağlayan ağ geçitleri olarak hizmet eder. Parachain'ler platformun erişim alanını etkili bir şekilde genişleterek onu farklı ekosistemlere ve ağlara bağlar. Bu yeteneğin genişletilmesi, kullanıcılar ve geliştiriciler için çeşitli blok zincirlerde mevcut olan geniş hizmet ve kaynak dizisini keşfetmelerine ve bunlardan faydalanmalarına olanak tanıyan bir olasılıklar dünyası açar.

Composable Finance'in güveni en aza indirilmiş birlikte çalışabilirlik konusundaki aralıksız arayışı, daha bağlantılı ve kapsayıcı bir blockchain ekosisteminin yolunu açıyor. Platform, zincirler arası işlemlerin karmaşıklığını soyutlayıp kusursuz yürütmeyi teşvik ettikçe, kullanıcılara ve geliştiricilere blockchain teknolojilerinin tüm potansiyelinden yararlanmaları için bir fırsatlar dünyası sunuluyor.

3. Bikonomi ($BICO)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Biyoekonomi Web 3.0 deneyimini basitleştiren ve demokratikleştiren çok zincirli bir işlem altyapısı sunan, dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkıyor. Biconomy'nin sezgisel tak ve çalıştır API'leri sayesinde, kripto para birimi bilgisi ve uzmanlığı ne olursa olsun herkesin merkezi olmayan uygulamalara (dApp'ler) erişmesi zahmetsiz hale gelir. Biconomy, gazsız işlemler, anında zincirler arası transferler ve esnek gaz ücreti ödeme seçenekleri gibi özellikler sunarak, kullanıcıların merkezi olmayan dünyayla kolaylıkla etkileşim kurmasını sağlayarak birçok blockchain sorununa çözüm olarak duruyor.

 1. Modüler Akıllı Hesaplar: Biconomy'nin modüler akıllı hesapları oyunun kurallarını değiştiriyor. Kullanıcıların ayarlanabilir parametrelerle akıllı sözleşmeler oluşturmasına olanak tanıyarak kesintisiz, gaz tasarruflu işlemleri kolaylaştırırlar. Bu özellik, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açarak, işlemleri kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirmeyi kolaylaştırıyor.
 2. Paymaster Hizmeti: Biconomy'nin Paymasters hizmeti gaz ücretlerine yeni bir yaklaşım getiriyor. Kullanıcılar, gaz ücreti ödeme sorumluluğunu üçüncü bir tarafa devredebilir, böylece işlem süreci kolaylaştırılabilir ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlanabilir. DApp'lerle etkileşimde bulunurken gaz maliyetlerinin ele alınmasıyla ilişkili sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır.
 3. Paketleyici Hizmeti: Bundler hizmeti Biconomy'nin sunduğu bir diğer öncü özelliktir. Birden fazla işlemi tek bir pakette toplayarak gaz tüketimini optimize eder. Bu sadece genel gaz ücretlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda işlem sürecinin verimliliğini de artırıyor. Bu, müşterilerine daha uygun maliyetli bir deneyim sunabilen kullanıcılar ve geliştiriciler için bir kazan-kazan durumudur.
 4. Gazsız SDK (EOA): Biconomy, gazsız bir SDK sunarak merkezi olmayan uygulamalarla etkileşim sürecini basitleştirir. Bu, kullanıcıların gas ödemelerini yönetmeye gerek kalmadan dApp'lerle etkileşime geçmesine olanak tanıyarak deneyimi daha kullanıcı dostu ve daha geniş bir kitle için çekici hale getiriyor.

Biconomy'nin yenilikçi yaklaşımı, zaman zaman Web 3.0 teknolojilerinin benimsenmesini engelleyen gerçek dünyadaki engelleri ele alıyor. Biconomy, erişilebilirlik, azaltılmış uyuşmazlık ve maliyet etkinliğine odaklanan kullanıcı merkezli bir altyapı sunarak Web 3.0 ekosisteminin geliştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Merkezi olmayan uygulamalarda daha kapsayıcı ve kesintisiz bir geleceğin kapılarını açarak, kripto para geçmişi ne olursa olsun herkesin Web 3.0'ın heyecan verici dünyasına katılabilmesini sağlar.

4. Celer Ağı ($CELR)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

kereviz birden fazla zincirde tokenlara, DeFi, GameFi, NFT'lere, yönetişime ve daha fazlasına tek tıklamayla erişme olanağı sağlayan bir blockchain birlikte çalışabilirlik protokolüdür.

Celer, kendisini kullanıcı deneyimini kolaylaştıran ve zincirler arasında yayılan çeşitli işlevlere tek tıklamayla erişim sağlayan bir blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü olarak sunuyor. Bu, geliştiricilerin verimli likidite kullanımından, tutarlı uygulama mantığından ve paylaşılan durumlardan yararlanarak zincirler arası yerel dApp'leri zahmetsizce oluşturabilecekleri bir dünyadır. Bu arada, Celer'in etkin olduğu dApp'lerin kullanıcıları, tek bir zincirden zahmetsizce erişilebilen, tek işlemli bir kullanıcı deneyiminin sadeliği içinde, çeşitli, çoklu blok zinciri ekosisteminin tadını çıkarmaya hazırlanıyor.

Celer'in Temel Özellikleri

 1. Eyalet Muhafız Ağı (SGN): Celer'in altyapısının merkezinde State Guardian Network (SGN) yer alıyor. Bu bileşen, zincirler arası işlemlerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamada önemli bir rol oynar. SGN, birden fazla zincirdeki önemli durumların koruyucusu olarak hizmet ederek, başarılı çoklu zincir operasyonları için hayati önem taşıyan sağlam koruma ve güven sunar.
 2. Layer2.finans: Celer'in Layer2.finance bileşeni, çok zincirli ekosistemin finansal yönlerini kolaylaştırmak için tasarlandı. Zincirlerdeki finansal iş akışlarını optimize ederek kullanıcıların çeşitli varlıkları yönetmesi ve bunlarla işlem yapması için kusursuz ve verimli bir yol sunar. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırıyor.
 3. CelerX: CelerX, sürükleyici bir oyun ve eğlence deneyimine açılan kapı görevi görüyor. Kullanıcıların birden fazla zincir üzerinden çok çeşitli GameFi ve NFT'lere erişebildiği birleşik bir oyun ekosistemi oluşturmak için Celer'in blockchain birlikte çalışabilirliğinden yararlanıyor. Bu, oyun ve eğlence endüstrisi için heyecan verici bir gelişme olup, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için kesintisiz ve etkileşimli bir alan yaratmaktadır.
 4. Köprü: Celer'in Cbridge'i, çeşitli zincirler arasında sorunsuz ve güvenli iletişimi kolaylaştıran bir köprü görevi görüyor. Bu köprü, verilerin ve varlıkların çoklu zincir ortamında zahmetsiz ve güvenli bir şekilde akmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor ve bu da onu Celer'in blockchain birlikte çalışabilirlik vizyonunun başarısı için çok önemli bir bileşen haline getiriyor.

Celer'in blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü, merkezi olmayan teknolojilerin manzarasını değiştirmeye hazırlanıyor. Geliştiricilere kesintisiz çok zincirli bir ortam oluşturma ve yenilik yapma gücü vererek kullanıcılara birleşik ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Celer gelişmeye ve erişim alanını genişletmeye devam ettikçe, çeşitli zincirlerin potansiyelinin kolaylıkla ve verimlilikle kullanılabileceği daha entegre ve bağlantılı bir blockchain ekosistemini teşvik etme vaadini taşıyor.

Karşısında amaçlarla desteklenen bir birlikte çalışabilirlik çözümüdür. Across, çoğunlukla en ucuz ve en hızlı köprü seçeneğini sunabildiğinden, desteklediği rotalara hakim olma eğiliminde olduğundan, Intents köprüleme alanında kazanan bir çözüm olduğunu kanıtlıyor. UMA'nın iyimser kehaneti ile güvence altına alınan Across, amaca dayalı altyapısı ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutarak kanonik veya gerçek varlıkları zincirler arası özel olarak aktararak kendisini rakiplerinden ayırıyor. Şu anda Across, rekabetçi oranları ve hızları ve kullanıcı güvenliği konusundaki uzun geçmişi nedeniyle günlük köprü hacminde sektöre liderlik ediyor.

216 resim

Genel Avantaj: En Yüksek Hızlar, En Düşük Ücretler

Across, 2021'deki açılışında kendisini sermaye verimliliği için köprü oluşturma çerçevesini optimize etmeye adadı ve sermaye açısından en verimli köprünün sonuçta kazanacağını teorileştirdi. Pek çok köprü, çapraz zincir çözümleri için mesajlaşma veya kilitleme ve nane tasarımlarını benimsemiş olsa da, Across, köprü aktarımlarını yürütmek için üçüncü taraf bir dolgu ağını kullanan niyet modeline öncülük eden ilk kişi oldu. Bu üçüncü taraf aktarıcılar veya doldurucular, kendi sermayelerini kullanarak köprü kullanıcılarının fonlarını hedef zincire gönderir ve zincirin resmi köprüsü aracılığıyla kullanıcının orijinal fonlarıyla geri ödeme almayı bekler. Bu tasarım, transferlerin zincirler arası bir mesaj göndermekten çok daha ucuz bir ücretle ve hedef zincirdeki kullanıcılara temsili, sentetik varlıklar gönderen kilit ve darphane köprülerinden çok daha güvenli bir şekilde son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır. 

Çapraz Protokolün Temel Özellikleri

 1. Across Bridge: Across, desteklenen rotalarda köprü toplayıcılarda %2'dan fazla oranda ilk 90 sonuçta yer almaktadır. Eşsiz tasarımı, onu üretimdeki en ucuz ve en hızlı köprü haline getiriyor ve sıfır kaymalı bir modele sahip.
 1. Across+: Across köprüsüyle ünlü olmasına rağmen protokol, köprülemenin eninde sonunda ortadan kalkması gerektiğini anlıyor, çünkü arka plana soyutlanması gerekiyor. Across+, protokolün köprü + eylemleri kendi dapp'lerinde bir araya getirmesine olanak tanıyan ve çapraz zincirleri platformlarına çekmelerine olanak tanıyan, protokolün zincir soyutlama aracıdır. Bu ürün, denklemdeki köprüleme engelini ortadan kaldırarak L2 yerel protokollerine kullanıcı ve sermaye katılımı konusunda yardımcı olmak için tasarlandı.
 1. Yerleşim Genelinde: 100'lerce toplamanın ortaya çıkması sonucunda ekosistemimizin bağlantısı kesilmeye devam ettikçe, likidite daha parçalı hale geliyor ve zincirler arası birlikte çalışabilirlik daha önemli hale geliyor. Across Settlement, modüler, amaca dayalı altyapısıyla en iyi çapraz zincir çözümünü gerçekleştirebilmektedir. Mesajlar paketler halinde doğrulanır ve yürütme, üçüncü taraf bir dizi doldurucu tarafından iyimser bir şekilde gerçekleştirilir. Bu faktörler daha hızlı, uygun maliyetli zincirler arası aktarımlarla sonuçlanır, güven varsayımlarını ortadan kaldırır ve Web2 düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Daha yakın zamanda Across, zincirler arası amaçlar için önerilen standart ERC-7683'ü duyurmak üzere Uniswap Labs ile birlikte çalıştı. Bu standart, amaç tabanlı protokollerin birleşik bir sıra sistemi kullanmasını ve böylece amaçların yürütülmesi için evrensel bir doldurma ağının kullanılabilmesini önerir. Yaygın olarak benimsenmesi durumunda, bu birleştirme, son kullanıcıların daha düşük köprü maliyetlerinden ve gelişmiş bir kullanıcı deneyiminden yararlanmasına yol açacaktır. Çoklu zincir ekonomisi gelişmeye devam ederken, amaca dayalı çözüm, birlikte çalışabilirliği çözmenin anahtarıdır ve Across, bunun uygulanmasının merkezinde yer alır.

Sonuç

Çapraz zincir ekosistemi gelişmeye devam ettikçe, uygun maliyetli ve güvenilir bir köprü seçmenin önemi göz ardı edilemez; çünkü bu, çeşitli blockchain ağları arasında sorunsuz varlık transferlerinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Derinlemesine analizimiz, birkaçını saymak gerekirse Across Protokol, Stargate Finance ve Orbiter Finance gibi güvenilir, denetlenen ve kullanıcı merkezli platformları seçmenin önemini vurgulamaktadır.

Bu platformlar yalnızca güvenli ve ekonomik köprülemeyi garanti etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha entegre ve verimli bir blockchain altyapısının oluşturulmasına da katkıda bulunuyor. İster Katman 1, Katman 2 alanlarında geziniyor olun, ister EVM ve EVM dışı ortamlar için köprüleme çözümlerini araştırıyor olun, özenle seçilmiş köprü seçimlerimiz, zincirler arası yolculuğunuzda iyi bilgiye dayalı kararlar vermeniz için sağlam bir başlangıç ​​noktası olarak hizmet eder.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Kriptoda En İyi 5 Zincirler Arası Köprü

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.
Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Bu platformların her biri, güvenlik ve güven konularını ele alma konusunda kendine özgü bir yaklaşımla çalışmaktadır. Bu eğilimin, blockchain ölçeklenebilirliği konusundaki ısrarlı zorluklar nedeniyle devam etmesi ve yeni blockchain'lerin, katman-2 ve katman-3 çözümlerinin ve uygulamaya özel blockchain'ler gibi kendi kendine yeten ağların tanıtılmasıyla daha da güçlenmesi bekleniyor. Bu özel ağlar, bireysel veya daha küçük merkezi olmayan uygulama kümelerinin spesifik teknik ve ekonomik ön koşullarını karşılar.

Bununla birlikte, doğası gereği bir sınırlama devam etmektedir: Blockchain'ler doğası gereği birbirleriyle sorunsuz bir şekilde iletişim kurma yeteneğinden yoksundur. Sonuç olarak, blockchain birlikte çalışabilirliği, çok zincirli ekosistemin potansiyelinden tam olarak yararlanmak için zorunlu bir gereklilik olarak ortaya çıkıyor. Blok zincirinin birlikte çalışabilirliğinin kalbinde, akıllı sözleşmelerin diğer blok zincirlerinden veri almasına ve diğer blok zincirlerinden veri iletmesine olanak sağlayan zincirler arası mesajlaşma protokollerinin temeli yatmaktadır.

Ekonomik faaliyetin önemli bir kısmı izole ağlar içerisinde bölümlere ayrılmış halde kaldığından, zincirler arası sağlam birlikte çalışabilirlik çözümlerine olan ihtiyaç giderek daha belirgin hale geliyor. Bu çözümler, birbirine bağlı bir blockchain ağı boyunca hem verilerin hem de tokenlerin güvenli ve kesintisiz hareketini kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynuyor.

Ayrıca, zincirler arası birlikte çalışabilirliğin kritik bir bileşeni, tokenlerin kaynak blok zincirinden hedef blok zincirine transferini kolaylaştıran bir altyapı olan çapraz zincir köprüsüdür.

Çapraz Zincir Köprüler Nasıl Çalışır?

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Blockchain evreni, zincirler arası köprülerin olağanüstü yeniliği sayesinde yeni bir birbirine bağlılık çağına giriyor. Bu merkezi olmayan uygulamalar, varlıkların bir blockchain'den diğerine kusursuz bir şekilde aktarılmasını sağlayarak ön plana çıktı. Bunu yaparken, farklı blok zincirleri arasında zincirler arası likidite bağlantılarını oluşturarak tokenların faydasını önemli ölçüde artırırlar. Tipik bir zincirler arası köprünün mekaniği, akıllı bir sözleşme aracılığıyla kaynak zincirindeki tokenların kilitlenmesini veya yakılmasını ve ardından hedef zincirdeki başka bir akıllı sözleşme aracılığıyla tokenların kilidinin açılmasını veya basılmasını içerir.

Genellikle belirli bir zincirler arası mesajlaşma protokolüyle desteklenen token köprüleri, tek ve kesin bir amaç için tasarlanmıştır: tokenların farklı blok zincirleri arasında hareketi. Temelde, bir çapraz zincir köprüsü, bir çapraz zincir mesajlaşma protokolünün dar odaklı bir uygulamasını temsil eder ve sıklıkla iki blok zinciri arasında uygulamaya özel bir bağlantı görevi görür. Bununla birlikte, bu köprülerin çok yönlülüğü temellerin ötesine geçerek, yalnızca token aktarımının ötesine geçen daha kapsamlı zincirler arası işlevsellik sağlar.

Çapraz zincir köprüler, her biri blockchain teknolojisinin faydasını artıran bir dizi uygulama için temel taşı görevi görür:

 1. Zincirler Arası Merkezi Olmayan Borsalar (DEX'ler): Çapraz zincir köprüleri kullanarak DEX'ler, farklı blok zincirleri arasında varlık alışverişini kolaylaştırarak kullanıcılara sunulan likidite ve ticaret seçeneklerini önemli ölçüde genişletebilir.
 2. Çapraz Zincir Para Piyasaları: Bu köprüler, zincirler arası borç verme ve borç alma platformlarının oluşturulmasını güçlendirerek kullanıcılara varlık potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için bir yol sağlıyor.
 3. Genelleştirilmiş Zincirler Arası İşlevsellik: Bazı durumlarda zincirler arası köprüler, daha kapsamlı ve genelleştirilmiş zincirler arası işlevsellik sunmada çok önemli bir rol oynar. Bu, birden fazla blok zincirini kapsayan geniş bir uygulama yelpazesini kolaylaştırma yeteneğini de içerir.

Kripto ortamı olgunlaştıkça ve birlikte çalışabilirliğe olan talep arttıkça, zincirler arası köprüler, blockchain teknolojisinin tam potansiyelini gerçekleştirmek için hayati bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Varlıkların blok zincirler arasında akıcı transferini sağlayarak, merkezi olmayan finansın (DeFi) ve Web3 ekosistemlerinin büyümesini teşvik ederler. Dahası, zincirler arası köprüler kullanıcılara gelişmiş esneklik ve yatırımlarını çeşitlendirme fırsatları sunuyor.

Çapraz Zincir Köprü Türleri

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Çapraz zincir köprüler, gelişen çok zincirli ekosistemin omurgasıdır ve tokenların ve verilerin farklı blok zincirleri arasında geçiş yapması için kanal görevi görür. Bu köprüler, her biri kendine özgü özelliklere sahip üç ana mekanizma tarafından desteklenmektedir:

1. Kilit ve Nane Mekanizması: Bu yaklaşımda, bir kullanıcı tokenleri kaynak zincirindeki akıllı bir sözleşmede kilitler ve bu kilitli tokenlerin sarılmış versiyonları, IOU'lara benzer şekilde hedef zincirde basılır. Süreci tersine çevirmek için, hedef zincirdeki sarılmış tokenlar yakılarak kaynak zincirindeki orijinal koinlerin kilidi açılır. Bu mekanizma esneklikle çift yönlü token transferi sunar.

2. Yanık ve Nane Mekanizması: Kullanıcılar bu mekanizmayı kaynak zincirindeki tokenleri yakarak başlatır ve bunlar daha sonra hedef zincirde yerel tokenlar olarak yeniden basılır (basılır). Belirteçlerin tutarlı bir şekilde hedef zincire özgü olmasını sağlayarak süreci basitleştirir.

3. Kilitleme ve Kilit Açma Mekanizması: Burada kullanıcılar kaynak zincirindeki tokenleri kilitler ve ardından hedef zincirdeki bir likidite havuzundan aynı yerel tokenlerin kilidini açar. Bu tür zincirler arası köprüler genellikle gelir paylaşımı gibi ekonomik teşvikler yoluyla her iki uçta da likidite çeker.

Dahası, zincirler arası köprüler, yeteneklerini isteğe bağlı veri mesajlaşmasını içerecek şekilde genişletebilir. Bu, yalnızca belirteçlerin değil, aynı zamanda blok zincirler arasında her türlü verinin aktarımını da gerektirir. Bu programlanabilir token köprüleri, token köprülemeyi keyfi mesajlaşmayla birleştirerek, tokenlar hedeflerine ulaştığında hedef zincirde akıllı bir sözleşme çağrısı yürütür.

Programlanabilir token köprüleri, gelişmiş çapraz zincir işlevselliği sunar. Köprüleme işlemiyle aynı işlem içinde hedef zincirdeki akıllı bir sözleşmeye token takas etme, ödünç verme, stake etme veya yatırma gibi eylemleri mümkün kılarlar. Bu verimlilik, çok zincirli ortamda çok sayıda karmaşık kullanım senaryosunun kapısını açıyor.

Zincirler arası köprülerin incelemeye değer başka bir yönü de güven minimizasyonu spektrumundaki konumlarıdır. Güvenin en aza indirilme derecesi, hesaplama gideri, esneklik ve genellenebilirlik düzeyine karşılık gelir. Bu yelpazenin daha ilerisinde yer alan çözümler, esnekliğin ve genelliğin azalması pahasına daha güçlü güven minimizasyon garantileriyle karakterize edilir. Bu ödünleşimler, köprünün güvenilirliğini ve güvenliğini güçlendirerek, en üst düzeyde güven minimizasyon güvencesi gerektiren kullanım durumlarına uyum sağlamak için bilinçli olarak yapılmıştır.

Web3'te Zincirler Arası Köprüler Neden Gerekli?

Web3 ekosistemi, çeşitli blok zincirlere ve katman 2 çözümlerine yayılmış merkezi olmayan uygulamalarla (DApp'ler) dolup taşan inovasyonla gelişiyor. Ancak temel bir zorluk devam ediyor; bu blok zincirleri doğal olarak birbirleriyle iletişim kurmuyor. Her zincir, kendi kendine yeten etki alanı içerisinde, protokol tasarımı, para birimi, programlama dili, yönetişim yapısı, kültür ve diğer çeşitli hususları düzenleyen kendine özgü kurallara bağlı kalarak çalışır. Bu bireysellik, zincirler arasında önemli bir iletişim engeline neden olur ve zincirlerin etkileşim ve birleşme kapasitelerini sınırlar. Temelde, blokzincirler arası iletişimin mevcut durumu, genellikle aralarında minimum bağlantıyla, bağımsız olarak çalışan izole ekonomilere benzemektedir.

Çapraz zincirli köprülere olan acil ihtiyaç, basit bir benzetmeyle en iyi şekilde gösterilebilir. Bu blok zincirlerini, her biri farklı güçlere ve kaynaklara sahip ayrı kıtalar olarak hayal edin. A Kıtası bereketli doğal kaynaklara sahipken, B Kıtası tarım için verimli topraklara sahipken, C Kıtası gelişen imalat sanayisi ve yetenekli zanaatkarlarla gelişiyor.

Bu kıtaların verimli bir şekilde bağlantı kurabildiği ve güçlü yönlerini paylaşabildiği bir dünyada müreffeh bir küresel topluluk ortaya çıkıyor. Ancak, farklı ekonomileri arasında nakliye, köprüler, tüneller veya diğer altyapılar aracılığıyla köprü kurma araçları olmadığında bu bölgeler izole kalıyor. A Kıtası gıdaya erişimden yoksun, B Kıtası gıda üretimini optimize etmekte başarısız oluyor ve C Kıtası üst düzey ürünler üretme konusunda yetersiz kalıyor. Sonuç, optimal olmayan bir durumdur.

Yine de alternatifi düşünün; bu ekonomilerin birbirine bağlı olduğu, her bölgenin kendi benzersiz yetkinliğinde uzmanlaştığı ve aynı zamanda ticaret yoluyla tüm dünyanın kolektif zenginliğinden ve yenilikçiliğinden yararlandığı bir dünya. Bu tam olarak blockchain birlikte çalışabilirliği, zincirler arası köprülerin inşası ve Web3 ekosistemi içerisinde birbirine bağlı ekonomilerin yaratılması vizyonudur.

Blockchain'in birlikte çalışabilirliğinin zorlukları teknolojik karmaşıklıkların ötesine uzanıyor. Verilerin, değerin ve varlıkların çeşitli blockchain ağlarında akıcı bir şekilde dolaşabildiği bir dünyanın gerçekleştirilmesini kapsarlar. Güvenli, verimli ve ölçeklenebilir zincirler arası mesajlaşma protokollerinin ve köprülerinin geliştirilmesi bu vizyon için hayati öneme sahiptir.

Kullanıcılara zincirler arası karmaşık alanda rehberlik etmek için, keşfedilmeye değer en iyi 5 kripto köprüsünün bir listesini hazırladık. Seçim kriterlerimiz köprü güvenliği, ağ uyumluluğu, likidite, ücret dinamikleri ve genel kullanıcı odaklı deneyim gibi faktörleri kapsar.

1. LayerZero (ZRO $)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

KatmanSıfır çeşitli blok zincirleri genelinde merkezi olmayan uygulamaların (dApp'ler) geliştirilmesini kolaylaştırmak, karmaşıklıkları çözmek ve hem kullanıcılar hem de dApp'ler için üstün güvenlik standartlarını korurken kesintisiz bilgi alışverişini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

LayerZero'nun Temel Özelliklerine Bir Bakış:

1. Dex Çapraz Zincir: LayerZero ile dApp'ler, birden fazla blok zincirinde merkezi olmayan borsaları (Dex) verimli bir şekilde yürütme kapasitesine sahiptir. Bu özellik, varlıkların çeşitli blockchain ağlarında serbestçe ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesi nedeniyle kullanıcılar ve geliştiriciler için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açıyor.

2. Likiditenin Kilidini Açın: LayerZero yalnızca zincirler arası işlemleri mümkün kılmaz; merkezi olmayan ortamda likiditenin kilidini açar. Kullanıcılar ve dApp'ler, farklı blockchainlerdeki likidite havuzlarına sorunsuz bir şekilde erişebilir ve bunları kullanabilir, böylece daha geniş DeFi ekosisteminin verimliliğini ve akışkanlığını artırır.

3. Çok Zincirli Borç Verme ve Borç Alma: LayerZero'nun öne çıkan yeteneklerinden biri, çoklu zincir ödünç verme ve alma desteğidir. Bu, kullanıcıların çeşitli blok zincirler genelinde geniş bir yelpazedeki borç verme ve borç alma hizmetlerine erişebileceği ve DeFi operasyonlarını sıklıkla kısıtlayan geleneksel sınırları ortadan kaldırabileceği anlamına gelir.

4. Her Varlık için Türevler: LayerZero, dApp'lere neredeyse her varlık için türevler oluşturma yetkisi verir. Bu esneklik, geleneksel sınırlamaların ötesine geçerek, kripto para birimlerinden gerçek dünya emtialarına kadar çok çeşitli varlıkların tokenleştirilmesini ve türevlerinin ticaretini mümkün kılıyor.

5. İşlem Optimizasyonu: LayerZero'nun mimarisi, işlemleri optimize etmek, gecikmeyi en aza indirmek ve blok zincirler arasındaki veri aktarımlarının verimliliğini artırmak için tasarlanmıştır. Bu, kullanıcıların zincirler arası işlevselliğin avantajlarından yararlanırken sorunsuz ve hızlı etkileşimler yaşamasını sağlar.

6. Durumu Belirleyin: Blockchain teknolojisinin çok yönlü dünyasında, çeşitli varlıkların ve ağların durumunun belirlenmesi çok önemlidir. LayerZero, dApp'lere birden fazla blok zincirindeki varlıkların ve uygulamaların durumunu verimli bir şekilde izlemek ve yönetmek için araçlar sağlar, böylece sağlam güvenlik ve kesintisiz operasyonlar sağlar.

LayerZero'nun tanıtımı, merkezi olmayan uygulamaların geliştirilmesinde, engellerin yıkılmasında ve farklı blok zincirleri arasındaki etkileşimlerin düzene konmasında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor. Protokolün Dex Crosschain'den işlem optimizasyonuna kadar uzanan özellikleri, kullanıcılara ve geliştiricilere daha bağlantılı ve çok yönlü merkezi olmayan bir ekosistem oluşturmak için kapsamlı bir araç seti sunuyor. LayerZero, bir blockchain ağı üzerinden verimli bilgi ve değer alışverişini mümkün kılarak, yeni bir DeFi çağını başlatacak, kullanılmayan olasılıkları açığa çıkaracak ve blockchain ortamının büyümesini teşvik edecek.

2. Şekillendirilebilir Finans ($LAYR)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Birleştirilebilir Finans Katman 1 (L1) ve Katman 2 (L2) ağlarını birbirine bağlayan bir köprü görevi gören temel katman olarak duruyor. Ancak iş burada bitmiyor; Composable Finance yalnızca Blok Zincirleri Arası İletişim (IBC) yeteneklerini diğer ekosistemlere genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenin en aza indirildiği birlikte çalışabilirliğin sınırlarını da zorluyor. Bu yenilikçi platform, kullanıcılar için zincirler arası deneyimi soyutlayarak, kullanıcı amaçlarının kesintisiz, zincirden bağımsız olarak yürütülmesini sağlıyor.

1. Şekillendirilebilir Çapraz Zincirli Sanal Makine (Birleştirilebilir XCVM): Composable Finance'in yeteneklerinin merkezinde, güveni en aza indirilmiş zincirler arası yürütmeyi kolaylaştıran bir teknoloji harikası olan Composable XCVM yer alıyor. Kullanıcıların, ister Katman 1'de ister Katman 2'de bulunsunlar, çeşitli blok zincirleriyle etkileşime girmelerini sağlar. Bu çığır açan teknoloji, blok zincirinin kaynağına bakılmaksızın kullanıcı niyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. Geleneksel olarak zincirler arası işlemlerle ilişkilendirilen karmaşıklıkları ortadan kaldırarak, kullanıcıların blok zincirini deneyimleme ve etkileşimde bulunma şeklini dönüştürüyor.

2. Yönlendirme Katmanı: Yönlendirme Katmanı, Composable Finance altyapısının ayrılmaz bir bileşenidir ve farklı blok zincirleri arasında kesintisiz veri ve varlık akışını kolaylaştırmaktan sorumludur. Yönlendirme sürecini optimize ederek zincirler arası işlemlerin verimlilik ve hızla gerçekleşmesini sağlar. Bu özellik, platformun zincirler arası yürütmenin karmaşıklığını soyutlama yeteneğinin temelini oluşturduğu için Composable Finance mimarisinde çok önemlidir.

3. Mozaik: Mosaic, Composable Finance'e özgü bir kavramdır ve platform içindeki birlikte çalışabilirlik ve birleştirilebilir öğelerin benzersiz etkileşimini temsil eder. Mosaic, kullanıcılar için zincirler arası deneyimi basitleştirmekle kalmıyor, aynı zamanda çeşitli blockchain kaynaklarının ve hizmetlerinin verimli bir şekilde kombinasyonunu sağlayarak deneyimi zenginleştiriyor. Yeteneklerin bu birleşimi, kullanıcıların blockchain teknolojilerinin tüm potansiyelinden yararlanmasına, siloları ortadan kaldırmasına ve daha birbirine bağlı ve çok yönlü bir ekosistemi teşvik etmesine olanak tanır.

4. Parachain: Parachain'ler, Composable Finance'ın temel bir özelliğidir ve çok çeşitli blok zincirlere erişim sağlayan ağ geçitleri olarak hizmet eder. Parachain'ler platformun erişim alanını etkili bir şekilde genişleterek onu farklı ekosistemlere ve ağlara bağlar. Bu yeteneğin genişletilmesi, kullanıcılar ve geliştiriciler için çeşitli blok zincirlerde mevcut olan geniş hizmet ve kaynak dizisini keşfetmelerine ve bunlardan faydalanmalarına olanak tanıyan bir olasılıklar dünyası açar.

Composable Finance'in güveni en aza indirilmiş birlikte çalışabilirlik konusundaki aralıksız arayışı, daha bağlantılı ve kapsayıcı bir blockchain ekosisteminin yolunu açıyor. Platform, zincirler arası işlemlerin karmaşıklığını soyutlayıp kusursuz yürütmeyi teşvik ettikçe, kullanıcılara ve geliştiricilere blockchain teknolojilerinin tüm potansiyelinden yararlanmaları için bir fırsatlar dünyası sunuluyor.

3. Bikonomi ($BICO)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

Biyoekonomi Web 3.0 deneyimini basitleştiren ve demokratikleştiren çok zincirli bir işlem altyapısı sunan, dönüştürücü bir güç olarak ortaya çıkıyor. Biconomy'nin sezgisel tak ve çalıştır API'leri sayesinde, kripto para birimi bilgisi ve uzmanlığı ne olursa olsun herkesin merkezi olmayan uygulamalara (dApp'ler) erişmesi zahmetsiz hale gelir. Biconomy, gazsız işlemler, anında zincirler arası transferler ve esnek gaz ücreti ödeme seçenekleri gibi özellikler sunarak, kullanıcıların merkezi olmayan dünyayla kolaylıkla etkileşim kurmasını sağlayarak birçok blockchain sorununa çözüm olarak duruyor.

 1. Modüler Akıllı Hesaplar: Biconomy'nin modüler akıllı hesapları oyunun kurallarını değiştiriyor. Kullanıcıların ayarlanabilir parametrelerle akıllı sözleşmeler oluşturmasına olanak tanıyarak kesintisiz, gaz tasarruflu işlemleri kolaylaştırırlar. Bu özellik, hem geliştiriciler hem de kullanıcılar için bir fırsatlar dünyasının kapılarını açarak, işlemleri kendi benzersiz ihtiyaçlarına göre özelleştirmeyi kolaylaştırıyor.
 2. Paymaster Hizmeti: Biconomy'nin Paymasters hizmeti gaz ücretlerine yeni bir yaklaşım getiriyor. Kullanıcılar, gaz ücreti ödeme sorumluluğunu üçüncü bir tarafa devredebilir, böylece işlem süreci kolaylaştırılabilir ve daha sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlanabilir. DApp'lerle etkileşimde bulunurken gaz maliyetlerinin ele alınmasıyla ilişkili sürtünmeyi önemli ölçüde azaltır.
 3. Paketleyici Hizmeti: Bundler hizmeti Biconomy'nin sunduğu bir diğer öncü özelliktir. Birden fazla işlemi tek bir pakette toplayarak gaz tüketimini optimize eder. Bu sadece genel gaz ücretlerini düşürmekle kalmıyor, aynı zamanda işlem sürecinin verimliliğini de artırıyor. Bu, müşterilerine daha uygun maliyetli bir deneyim sunabilen kullanıcılar ve geliştiriciler için bir kazan-kazan durumudur.
 4. Gazsız SDK (EOA): Biconomy, gazsız bir SDK sunarak merkezi olmayan uygulamalarla etkileşim sürecini basitleştirir. Bu, kullanıcıların gas ödemelerini yönetmeye gerek kalmadan dApp'lerle etkileşime geçmesine olanak tanıyarak deneyimi daha kullanıcı dostu ve daha geniş bir kitle için çekici hale getiriyor.

Biconomy'nin yenilikçi yaklaşımı, zaman zaman Web 3.0 teknolojilerinin benimsenmesini engelleyen gerçek dünyadaki engelleri ele alıyor. Biconomy, erişilebilirlik, azaltılmış uyuşmazlık ve maliyet etkinliğine odaklanan kullanıcı merkezli bir altyapı sunarak Web 3.0 ekosisteminin geliştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Merkezi olmayan uygulamalarda daha kapsayıcı ve kesintisiz bir geleceğin kapılarını açarak, kripto para geçmişi ne olursa olsun herkesin Web 3.0'ın heyecan verici dünyasına katılabilmesini sağlar.

4. Celer Ağı ($CELR)

Web3 ekosistemi, yüzlerce farklı blok zinciri ve katman 2 çözümünü kapsayan merkezi olmayan uygulamaların çoğalmasıyla karakterize edilen, zincirler arası köprüler ortamına hızla evriliyor.

kereviz birden fazla zincirde tokenlara, DeFi, GameFi, NFT'lere, yönetişime ve daha fazlasına tek tıklamayla erişme olanağı sağlayan bir blockchain birlikte çalışabilirlik protokolüdür.

Celer, kendisini kullanıcı deneyimini kolaylaştıran ve zincirler arasında yayılan çeşitli işlevlere tek tıklamayla erişim sağlayan bir blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü olarak sunuyor. Bu, geliştiricilerin verimli likidite kullanımından, tutarlı uygulama mantığından ve paylaşılan durumlardan yararlanarak zincirler arası yerel dApp'leri zahmetsizce oluşturabilecekleri bir dünyadır. Bu arada, Celer'in etkin olduğu dApp'lerin kullanıcıları, tek bir zincirden zahmetsizce erişilebilen, tek işlemli bir kullanıcı deneyiminin sadeliği içinde, çeşitli, çoklu blok zinciri ekosisteminin tadını çıkarmaya hazırlanıyor.

Celer'in Temel Özellikleri

 1. Eyalet Muhafız Ağı (SGN): Celer'in altyapısının merkezinde State Guardian Network (SGN) yer alıyor. Bu bileşen, zincirler arası işlemlerin güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamada önemli bir rol oynar. SGN, birden fazla zincirdeki önemli durumların koruyucusu olarak hizmet ederek, başarılı çoklu zincir operasyonları için hayati önem taşıyan sağlam koruma ve güven sunar.
 2. Layer2.finans: Celer'in Layer2.finance bileşeni, çok zincirli ekosistemin finansal yönlerini kolaylaştırmak için tasarlandı. Zincirlerdeki finansal iş akışlarını optimize ederek kullanıcıların çeşitli varlıkları yönetmesi ve bunlarla işlem yapması için kusursuz ve verimli bir yol sunar. Bu yenilikçi yaklaşım, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırıyor.
 3. CelerX: CelerX, sürükleyici bir oyun ve eğlence deneyimine açılan kapı görevi görüyor. Kullanıcıların birden fazla zincir üzerinden çok çeşitli GameFi ve NFT'lere erişebildiği birleşik bir oyun ekosistemi oluşturmak için Celer'in blockchain birlikte çalışabilirliğinden yararlanıyor. Bu, oyun ve eğlence endüstrisi için heyecan verici bir gelişme olup, hem kullanıcılar hem de geliştiriciler için kesintisiz ve etkileşimli bir alan yaratmaktadır.
 4. Köprü: Celer'in Cbridge'i, çeşitli zincirler arasında sorunsuz ve güvenli iletişimi kolaylaştıran bir köprü görevi görüyor. Bu köprü, verilerin ve varlıkların çoklu zincir ortamında zahmetsiz ve güvenli bir şekilde akmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor ve bu da onu Celer'in blockchain birlikte çalışabilirlik vizyonunun başarısı için çok önemli bir bileşen haline getiriyor.

Celer'in blockchain birlikte çalışabilirlik protokolü, merkezi olmayan teknolojilerin manzarasını değiştirmeye hazırlanıyor. Geliştiricilere kesintisiz çok zincirli bir ortam oluşturma ve yenilik yapma gücü vererek kullanıcılara birleşik ve kullanıcı dostu bir deneyim sunar. Celer gelişmeye ve erişim alanını genişletmeye devam ettikçe, çeşitli zincirlerin potansiyelinin kolaylıkla ve verimlilikle kullanılabileceği daha entegre ve bağlantılı bir blockchain ekosistemini teşvik etme vaadini taşıyor.

Karşısında amaçlarla desteklenen bir birlikte çalışabilirlik çözümüdür. Across, çoğunlukla en ucuz ve en hızlı köprü seçeneğini sunabildiğinden, desteklediği rotalara hakim olma eğiliminde olduğundan, Intents köprüleme alanında kazanan bir çözüm olduğunu kanıtlıyor. UMA'nın iyimser kehaneti ile güvence altına alınan Across, amaca dayalı altyapısı ve kullanıcı güvenliğini ön planda tutarak kanonik veya gerçek varlıkları zincirler arası özel olarak aktararak kendisini rakiplerinden ayırıyor. Şu anda Across, rekabetçi oranları ve hızları ve kullanıcı güvenliği konusundaki uzun geçmişi nedeniyle günlük köprü hacminde sektöre liderlik ediyor.

216 resim

Genel Avantaj: En Yüksek Hızlar, En Düşük Ücretler

Across, 2021'deki açılışında kendisini sermaye verimliliği için köprü oluşturma çerçevesini optimize etmeye adadı ve sermaye açısından en verimli köprünün sonuçta kazanacağını teorileştirdi. Pek çok köprü, çapraz zincir çözümleri için mesajlaşma veya kilitleme ve nane tasarımlarını benimsemiş olsa da, Across, köprü aktarımlarını yürütmek için üçüncü taraf bir dolgu ağını kullanan niyet modeline öncülük eden ilk kişi oldu. Bu üçüncü taraf aktarıcılar veya doldurucular, kendi sermayelerini kullanarak köprü kullanıcılarının fonlarını hedef zincire gönderir ve zincirin resmi köprüsü aracılığıyla kullanıcının orijinal fonlarıyla geri ödeme almayı bekler. Bu tasarım, transferlerin zincirler arası bir mesaj göndermekten çok daha ucuz bir ücretle ve hedef zincirdeki kullanıcılara temsili, sentetik varlıklar gönderen kilit ve darphane köprülerinden çok daha güvenli bir şekilde son derece hızlı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanır. 

Çapraz Protokolün Temel Özellikleri

 1. Across Bridge: Across, desteklenen rotalarda köprü toplayıcılarda %2'dan fazla oranda ilk 90 sonuçta yer almaktadır. Eşsiz tasarımı, onu üretimdeki en ucuz ve en hızlı köprü haline getiriyor ve sıfır kaymalı bir modele sahip.
 1. Across+: Across köprüsüyle ünlü olmasına rağmen protokol, köprülemenin eninde sonunda ortadan kalkması gerektiğini anlıyor, çünkü arka plana soyutlanması gerekiyor. Across+, protokolün köprü + eylemleri kendi dapp'lerinde bir araya getirmesine olanak tanıyan ve çapraz zincirleri platformlarına çekmelerine olanak tanıyan, protokolün zincir soyutlama aracıdır. Bu ürün, denklemdeki köprüleme engelini ortadan kaldırarak L2 yerel protokollerine kullanıcı ve sermaye katılımı konusunda yardımcı olmak için tasarlandı.
 1. Yerleşim Genelinde: 100'lerce toplamanın ortaya çıkması sonucunda ekosistemimizin bağlantısı kesilmeye devam ettikçe, likidite daha parçalı hale geliyor ve zincirler arası birlikte çalışabilirlik daha önemli hale geliyor. Across Settlement, modüler, amaca dayalı altyapısıyla en iyi çapraz zincir çözümünü gerçekleştirebilmektedir. Mesajlar paketler halinde doğrulanır ve yürütme, üçüncü taraf bir dizi doldurucu tarafından iyimser bir şekilde gerçekleştirilir. Bu faktörler daha hızlı, uygun maliyetli zincirler arası aktarımlarla sonuçlanır, güven varsayımlarını ortadan kaldırır ve Web2 düzeyinde bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Daha yakın zamanda Across, zincirler arası amaçlar için önerilen standart ERC-7683'ü duyurmak üzere Uniswap Labs ile birlikte çalıştı. Bu standart, amaç tabanlı protokollerin birleşik bir sıra sistemi kullanmasını ve böylece amaçların yürütülmesi için evrensel bir doldurma ağının kullanılabilmesini önerir. Yaygın olarak benimsenmesi durumunda, bu birleştirme, son kullanıcıların daha düşük köprü maliyetlerinden ve gelişmiş bir kullanıcı deneyiminden yararlanmasına yol açacaktır. Çoklu zincir ekonomisi gelişmeye devam ederken, amaca dayalı çözüm, birlikte çalışabilirliği çözmenin anahtarıdır ve Across, bunun uygulanmasının merkezinde yer alır.

Sonuç

Çapraz zincir ekosistemi gelişmeye devam ettikçe, uygun maliyetli ve güvenilir bir köprü seçmenin önemi göz ardı edilemez; çünkü bu, çeşitli blockchain ağları arasında sorunsuz varlık transferlerinin sağlanmasında çok önemli bir rol oynar. Derinlemesine analizimiz, birkaçını saymak gerekirse Across Protokol, Stargate Finance ve Orbiter Finance gibi güvenilir, denetlenen ve kullanıcı merkezli platformları seçmenin önemini vurgulamaktadır.

Bu platformlar yalnızca güvenli ve ekonomik köprülemeyi garanti etmekle kalmıyor, aynı zamanda daha entegre ve verimli bir blockchain altyapısının oluşturulmasına da katkıda bulunuyor. İster Katman 1, Katman 2 alanlarında geziniyor olun, ister EVM ve EVM dışı ortamlar için köprüleme çözümlerini araştırıyor olun, özenle seçilmiş köprü seçimlerimiz, zincirler arası yolculuğunuzda iyi bilgiye dayalı kararlar vermeniz için sağlam bir başlangıç ​​noktası olarak hizmet eder.

YASAL UYARI: Bu web sitesindeki bilgiler genel piyasa yorumu niteliğindedir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Yatırım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

520 kez ziyaret edildi, bugün 6 ziyaret yapıldı