Arbitrum Nova Layer-2 Ra Mắt Để Tập Trung Vào Trò Chơi Và Ứng Dụng Xã Hội

Aug 11, 2022

Giải pháp mở rộng Ethereum Arbitrum đã ra mắt chuỗi Arbitrum Nova lớp-2 của riêng mình. Chain này được sử dụng cho hệ thống Community Points của Reddit.

Arbitrum Nova Layer-2 được ra mắt để tập trung vào trò chơi và ứng dụng xã hội

Đây là một chuỗi mới chủ yếu dành cho trò chơi và ứng dụng xã hội, lần đầu tiên được công bố vào đầu năm nay và là chuỗi đầu tiên được xây dựng bằng công nghệ AnyTrust của Arbitrum .

Chain này dành cho các dự án có lượng giao dịch cao đang tìm kiếm các giải pháp chi phí thấp và bảo mật cao. Arbitrum đã nói rằng họ đã cấp quyền truy cập cho hơn 100 nhóm phát triển và sử dụng Ủy ban sẵn sàng dữ liệu, có các thành viên ban đầu bao gồm ConsenSys, FTX, Google Cloud, Offchain Labs, P2P, Quicknode và Reddit .

Một trong những thành công của chuỗi là việc triển khai hệ thống Community Points của Reddit trên Nova. Mặc dù hiện tại chỉ có hai cộng đồng, nhưng con số đó có thể tăng lên. Trọng tâm bây giờ là khuyến khích phát triển, xây dựng hệ sinh thái và sau đó là cơ sở người dùng.

Các nhà phát triển đã có thể bắt đầu xây dựng trên Nova và một số dự án đã hoạt động trên chuỗi bao gồm SushiSwap.

Arbitrum Nova Layer-2 được ra mắt để tập trung vào trò chơi và ứng dụng xã hội

Nova khác với One ở chỗ Ủy ban khả dụng dữ liệu nhận dữ liệu giao dịch trước và dữ liệu sẽ chỉ xảy ra trên chuỗi nếu ủy ban không chấp thuận. Nó đưa ra giả định rằng ít nhất hai thành viên ủy ban là trung thực.

Arbitrum có một số kế hoạch dự kiến ​​cho những tuần tới, trong đó, họ sẽ chuyển One sang Nitro vào ngày 31 tháng 8 và đã chuyển Rinkeby sang Nitro.

KHUYẾN CÁO: Thông tin trên trang web này được cung cấp dưới dạng bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Tham gia CoinCu Telegram để theo dõi tin tức: https://t.me/coincunews

Theo dõi kênh Youtube CoinCu | Theo dõi trang Facebook của CoinCu

Harold

CoinCu News

Be the first to know about Crypto news everyday

Get crypto analysis, news and updates right to your inbox! Sign up here so you don't miss a single newsletter.
people
iosandroid

© 2021 COINCU Financial Group Inc. Address: Road Town, Tortola, British Virgin Islands (BVI).

Email us: [email protected]